ตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรสาคร

ตัวแทนแต่ละอำเภอ
ตัวแทนโครงการ Dallee Clean 190 แต่ละภาค ตัวแทนประจำภาคกลาง ตัวแทนประจำจังหวัด
 นายชัชวาล น้อยติ ที่อยู่ 19/8 ม.1 ถนน สวนส้ม ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-883311 , 089-7449809