ตัวแทนประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ตัวแทนประจำจังหวัดศรีสะเกษ

ตัวแทนแต่ละอำเภอ
ตัวแทนโครงการ Dallee Clean 190 แต่ละภาค ตัวแทนประจำภาคอีสาน ตัวแทนประจำจังหวัด

นางวณีกมน  นันทะเสน  เลขที่ 74  ถนนคงสถิตย์ ต.เมืองคง อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ     เบอร์โทร.086 – 3624144
E-mail : [email protected]
Facebook : พี่เก่ง น้องกล้า