ตัวแทนภาคอีสาน

ตัวแทนภาคอีสาน

ตัวแทนแต่ละจังหวัด
ตัวแทนโครงการ Dallee Clean 190 แต่ละภาค ตัวแทนประจำภาคอีสาน ตัวแทนประจำจังหวัด

 จังหวัดบึงกาฬ

 จังหวัดกาฬสินธ์ุ

 จังหวัดขอนแก่น

 จังหวัดชัยภูมิ

 จังหวัดนครพนม

 จังหวัดนครราชศรีมา

 จังหวัดบุรีรัมย์

 จังหวัดมหาสารคาม

 จังหวัดมุกดาหาร

 จังหวัดยโสธร

 จังหวัดร้อยเอ็ด

 จังหวัดเลย

 จังหวัดสกนคร

 จังหวัดสุรินทร์

 จังหวัดศรีสะเกษ

 จังหวัดหนองคาย

 จังหวัดหนองบัวลำภู

 จังหวัดอุดรธานี

 จังหวัดอุบลราชธานี

 จังหวัดอำนาจเจริญ