ตารางสัมมนา

ตารางสัมมนา

Posted by on May 24, 2018 in ข่าวสาร

หลักสูตรที่ 1 การบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน
รุ่น 156 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 มกราคม 2561
รุ่น 157 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 กุมพาพันธ์ 2561
รุ่น 158 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 17-18 มีนาคม 2561
รุ่น 159 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 เมษายน 2561
รุ่น 160 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 15-16 พฤษภาคม 2561
รุ่น 161 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 มิถุนายน 2561
รุ่น 162 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 21-22 กรกฎาคม 2561
รุ่น 163 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 26-27 สิงหาคม 2561
รุ่น 164 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 25-26 กันยายน 2561
รุ่น 165 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 20-21 ตุลาคม 2561
รุ่น 166 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 24-25 พฤศจิกายน 2561
รุ่น 167 เสาร์-อาทิตย์ ที่ 22-23 ธันวาคม 2561
ลิ้งกรอกใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/2i2ZxhYnh25zTGrC
หลักสูตรที่ 2 สัมมนาเคลือบฟิมล์แก้ว
รุ่น 40 อังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2561
รุ่น 41 อังคาร ที่ 26 มิถุนายน 25261
รุ่น 42 อังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561
กรอกใบสมัครออนไลน์ https://goo.gl/forms/rVYs7hNzN79VC9H02