ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การเลื่อนสัมมนา
เรียน ผู้เข้าสัมมนาทุกท่าน

ตามหมายกำหนดการเดิม บริษัทฯจะมีการจัดสัมมนา วันที่ 4-7 มี.ค. 60 แต่เนื่องจากระยะเวลาในการเตรียมงาน
มีจำกัดจึงเลื่อนการสัมมนาออกไป เป็นเดือนเมษายน 2560 แทน

แจ้งมาเพื่อทราบ

poster_simina3

glass_coating_new3

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%b5