ภาคใต้

ภาคใต้

Happy Car Wash 
อำเภอ : หาดใหญ่  จ. : สงขลา


ศูนย์พิทักษ์ความงามรถยนต์โปลิเคม  
( สาขาโลตัสสตูล ) อ. ควนโดน   จ. สตูล


 ( WASHA ) 
 อ. เมือง  จ. ชุมพร


เอส เค วาย เซอร์วิส 
อำเภอ เมือง    จ. สงขลา


บ.นิวเทคนิค ออฟโรดหาดใหญ่ จำกัด 
  อำเภอ  หาดใหญ่  จ.  สงขลา


Clean Spa Car Care 
อำเภอ ปราณบุรี   จ.ประจวบคีรีขันธ์


ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลีนสแควร์ โลตัส 
นครศรีธรรมราช อ.เมือง    จ.นครศรีธรรมราช


ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลีน
สแควร์ โลตัส ตรัง อ.เมือง จ.ตรัง


ยะยา คาร์แคร์ 
 อ. มายอ   จ. ปัตตานี


ทุ่งโพธิ์คาร์แคร์  

อ. เมือง  จ. พังงา


ร้านนิวตั้นคาร์แคร์ 
อ. เมือง  จ. ภูเก็ต


บริษัท มานิตย์เซ็นเตอร์แม็ก จำกัด 
 อ. เมือง  จ. ภูเก็ต


นาคาคาร์แคร์ 
ชื่อคุณ : อ. เมือง   จ. ภูเก็ต


ร้านแม็กไทร์ เซ็นเตอร์ 
 อ. ตะโหมด  จ. พัทลุง


TRC WASHCLUB 
อ. ตะโหมด   จ. พัทลุง


ห้างหุ้นส่วนจำกัด รักรถ 
อ. เกาะสมุย   จ. สุราษฏร์ธานี


ร้านสังข์เทพคาร์แคร์ 
อ. พูนพิน   จ. สุราษฏร์ธานี