สัมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 137

สัมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 137

DSC_0584

บรรยากาศการสัมนา

DSC_0196

บรรยากาศการสัมนา

DSC_0214

บรรยากาศการสัมนา

 DSC_0318  DSC_0304  DSC_0303
 DSC_0299  DSC_0231  DSC_0230
 DSC_0225  DSC_0220  DSC_0214
 DSC_0580  DSC_0579  DSC_0578