สัมมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 141

สัมมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 141

ทำเนียบรุ่น สัมนาหลักสูตรการบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ถ่ายภาพร่วมกับหลังเสร็จสัมมนา

ถ่ายภาพร่วมกับหลังเสร็จสัมมนา

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0663 dsc_0615 dsc_0671
dsc_0667 dsc_0646 dsc_0643
dsc_0636 dsc_0633 dsc_0630
dsc_0627 dsc_0623 dsc_0608
dsc_0603 dsc_0614 dsc_0611
dsc_0187 dsc_0175 dsc_0199