สัมมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 142

สัมมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 142

ทำเนียบรุ่น สัมนาหลักสูตรการบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ถ่ายภาพร่วมกับหลังเสร็จสัมมนา

ถ่ายภาพร่วมกับหลังเสร็จสัมมนา

ถ่ายภาพร่วมกันจบช่วงเช้า

ถ่ายภาพร่วมกันจบช่วงเช้า

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0076 dsc_0075 dsc_0081
dsc_0073 dsc_0065 dsc_0083
dsc_0079 dsc_0071 dsc_0063
 44679  dsc_0429  dsc_0511
dsc_0053 dsc_0505 dsc_0508
44633 dsc_0005_1 44632