สัมมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 143

สัมมนาคาร์แคร์รุ่นที่ 143

ทำเนียบรุ่น สัมนาหลักสูตรการบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

dsc_0021

ถ่ายภาพร่วมกับหลังเสร็จสัมมนา

dsc_0912

ถ่ายภาพร่วมกันจบช่วงเช้า

dsc_0975

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0019 dsc_0003_1 dsc_0006_1
dsc_0008_1 dsc_0010 dsc_0012_1
dsc_0013_1 dsc_0017 dsc_0731
dsc_0002_1 dsc_0823 dsc_0824
dsc_0859_1 dsc_0846_1 dsc_0860_1
dsc_0839_1 dsc_0841_1 dsc_0838_1