สัมมนาเคลือบแก้วรุ่นที่ 24

สัมมนาเคลือบแก้วรุ่นที่ 24

ทำเนียบรุ่น สัมนาหลักสูตรเคลือบฟิล์มแก้ว

dsc_0921

ถ่ายรูปร่วมกันหลังจบสัมมนา

dsc_0904

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0910

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0911

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0903

ผู้เข้าสัมมนารับประกาศนียบัตร

dsc_0685
dsc_0821 dsc_0779 dsc_0871
dsc_0778 dsc_0815 dsc_0775
dsc_0754 dsc_0752 dsc_0749
dsc_0744 dsc_0757 dsc_0763