สารน์จากผู้บริหาร

สารน์จากผู้บริหาร

ความสำเร็จของ เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีนตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ผมได้หยิบเอานวัตกรรมของ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดความก้าวหน้าเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการ ตลาดเชิงรุก มาใช้เพื่อหวังผลเชิงธุรกิจ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ผมยังเน้นถึงความหมายของกำไร นั่นคือ การสร้างความสุขให้เกิดขึ้นจาการทำกำไร ที่ไม่ได้หมายถึงยอดขายเป็นพันล้านหรือหมื่นล้าน แต่ความสุขประกอบด้วย การมีกำไรเหลือเก็บ และแบ่งให้กับสังคม และเพื่อนมนุษย์ ต่างหาก ที่เป็นสิ่งสำคัญของ เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน