วีดีโอสัมมนา

วีดีโอสัมมนา

Posted by on Nov 22, 2016 in วิดีโอ

สัมมนาการจัดการบริหารคาร์แคร์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน

DALLEE ACADEMY ความรู้สึกผู้เข้าสัมมนาจาก สปป ลาว

อบรมสัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่น 154

สัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่น 153

ความรู้สึกผู้เข้าอบรมสัมมนากับทางสถาบัน DALLEE ACADEMY

Dallee academy สถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์แห่งประเทศไทย

สัมมนาหลักสูตร:เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 152

การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 151

สัมมนาเทคนิคการขาย การบริการ และการตลาดสู่มืออาชีพ(สำหรับธุรกิจคาร์แคร์) รุ่นที่10

สัมมนา การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่นยืน รุ่นที่ 147 By DALLEE ACADEMY

การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 146

สัมมนาการเคลือบฟิล์มแก้ว รุ่นที่ 29 BY DALLEE ACADEMY

สัมมนาการบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 145 By DALLEE ACADEMY

สัมมนาเทคนิคการขายการบริการ และการตลาดสู่มืออาชีพ ( สำหรับธุรกิจคาร์แคร์ ) รุ่นที่ 8

สัมมนา Glass Coating Advance Training (สัมมนาเคลือบแก้ว) รุ่นที่ 25 BY DALLEE ACADEMY

สัมมนาคาร์แคร์ รุ่นที่ 141 By DALLEE ACADEMY