ความเป็นมา

ความเป็นมา

          ปี 2542 เป็นการเริ่มต้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ซี เอ็นจิเนียริ่งมอเตอร์ โดยการนำทาง คุณอนันต์ ยาชะรัด (ประธานกรรมการ) ทำธุรกิจผู้นำเข้า ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ผู้ให้บริการ ศูนย์ฝึกอบรม อาชีพธุรกิจคาร์แคร์ และที่ปรึกษาธุรกิจการทำอาชีพคาร์แคร์ ภายใต้สินค้า DALLEE , A-GLASS, LAVOR

         เมื่อปี 2547 ทางบริษัทได้เพิ่มทุนการจดทะเบียนและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทมีทีมงาน มีศูนย์บริการ ตัวแทนจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ

         เราคือผู้นำสูงสุดระบบการบริหารจัดการ การทำอาชีพกิจการคาร์แคร์ในประเทศไทย ” DALLEE ACADEMY”

วิสัยทัศน์ (VISION)

          ผู้นำสูงสุดอับดับหนึ่งเรื่องระบบการบริหารจัดการสร้างอาชีพทำกิจการคาร์แคร์ในภูมิภาคเอเชีย

พันธกิจ (MISSION)

          1. เราจะไม่ขายสินค้าให้กับลูกค้าของเรา จนกว่าลูกค้าของเราจะเข้าใจว่า นี่คือการลงทุนหรือการทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวันนี้และวันข้างหน้าของลูกค้า

          2. เราส่งเสริมเรื่องการลงทุนและคุณประโยชน์ที่ลูกค้าต้องการจะได้รับไม่ใช่แค่การซื้อขายสินค้าหรือบริการเท่านั้น

          3. ลูกค้าไม่ใช่ผู้ซื้อสินค้าของเรา แต่เราคือหุ้นส่วนของลูกค้าที่ทำให้เกิดความสำเร็จร่วนกันอย่างยั่งยืนตลอดไป

สถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์

 • สถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์แห่งประเทศไทย

 • ที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจคาร์แคร์

 • ศูนย์ฝึกอบรมเรียนรู้การทำธุรกิจคาร์แคร์ สอนอาชีพคาร์แคร์

 • ผู้ให้บริการจัดส่งพนักงานประจำศูนย์คาร์แคร์และรับฝึกอบรมพนักงานคาร์แคร์

 • ศูนย์บริการคาร์แคร์มาตราฐานตัวอย่างคาร์แคร์มืออาชีพ

 • ผู้นำเข้าสินค้าโดยตัวแทนจำหน่าย อีตาลี , จีน

 • ผู้ผลิตสินค้าภายใต้ยี่ห้อ DALLEE , A-Class

 • ผู้จำหน่าย(Distributor) โดยตรงจากยี่ห้อต้นสังกัด

 • ผู้จำหน่ายสินค้าอุปกรณ์คาร์แคร์ครบวงจร

 • ผู้จำหน่ายเครื่องมือทำความสะอาดอุตสาหกรรมให้ตลาดโรงงานอุตมสาหกรรม และอาคารสถานที่

 • ผู้รับบริการซ่อมบำรุง เครื่องมือทำควาทสะอาดอุตสาหกรรม

 • ผู้ให้เช่าเครืองมือสำหรับกิจการคาร์แคร์

 • ผู้ให้เช่าเครื่องมือทำความสะอาดอาคารและโรงงาน

สินค้า(PRODUCT)

dallee                                                           Untitled-1

DALLEE Rrand                                                               A-Glass Brand

– เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง                                                                 – A-Glass Ceramic Coating

– เครื่องโอโซน                                                                            – Grystal Clean Coating

– เครื่องเป่าลมร้อน

– เครื่องขัดสี , เคลือบ

– เครื่องฉีดโฟม

lavor                                                       3M_Logo_RGB_13mm