วิดีโอ

วีดีโอสัมมนา

Posted by on Nov 22, 2016 in วิดีโอ

สัมมนาการจัดการบริหารคาร์แคร์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน DALLEE ACADEMY ความรู้สึกผู้เข้าสัมมนาจาก สปป ลาว อบรมสัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่น 154 สัมมนาการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่น 153 ความรู้สึกผู้เข้าอบรมสัมมนากับทางสถาบัน DALLEE ACADEMY Dallee academy สถาบันบริหารธุรกิจคาร์แคร์แห่งประเทศไทย สัมมนาหลักสูตร:เทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจคาร์แคร์ สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 152 การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 151 สัมมนาเทคนิคการขาย การบริการ และการตลาดสู่มืออาชีพ(สำหรับธุรกิจคาร์แคร์) รุ่นที่10 สัมมนา การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่นยืน รุ่นที่ 147 By DALLEE ACADEMY การบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 146 สัมมนาการเคลือบฟิล์มแก้ว รุ่นที่ 29 BY DALLEE ACADEMY สัมมนาการบริหารธุรกิจคาร์แคร์สู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 145 By DALLEE ACADEMY สัมมนาเทคนิคการขายการบริการ และการตลาดสู่มืออาชีพ ( สำหรับธุรกิจคาร์แคร์ ) รุ่นที่ 8 สัมมนา Glass Coating Advance Training (สัมมนาเคลือบแก้ว) รุ่นที่ 25 BY DALLEE ACADEMY สัมมนาคาร์แคร์ รุ่นที่ 141 By DALLEE...

Read More »