บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย ) จำกัด

บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย ) จำกัด

Posted by on Jun 19, 2014 in สไลด์

บริษัท เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย ) จำกัด ได้ก่อตั้งวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2542 ( 1999 ) ได้จดทะเบียนนิติบุคคลเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ ซี เอ็นจิเนียริ่ง มอเตอร์ ต่อมาวันที่ 21 กรกฎาคม ปี 2547 ( 2003 ) บริษัทได้ขยายธุรกิจและเพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ใช้ชื่อว่า บจก.เอ ซี กรุ๊ป ดาล์ลีคลีน (ประเทศไทย) มาจนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทได้ขยายตลาดการจัดจำหน่ายและการให้การบริการทั้งปลีกและส่งทั่ว ประเทศ พร้อมให้การเป็นที่ปรึกษาด้านระบการทำความสะอาด ปัจจุปันเราเป็นผู้นำเข้า ผลิตและจัดจำหน่ายโดยตรง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการของเครื่องมือคุณภาพจากต่างประเทศ

Post a Reply